Vārds:
Parole:
Viesa pieeja

©SIA "LETA". Pieejamās informācijas nodošana trešajām personām, kopēšana un/vai pārpublicēšana, tajā skaitā izmantojot jebkāda veida elektroniskas sistēmas vai iekārtas, jebkurā veidā un apjomā bez rakstiskas saskaņošanas ar aģentūru LETA ir aizliegta.

Citēšanas, kā arī visos citos LETA sankcionētos informācijas tālākizmantošanas gadījumos atsauce ir obligāta.

Informācijai ir izziņas raksturs, un tai nav juridiska spēka. LETA neuzņemas atbildību par darbībām vai lēmumiem, kas balstīti uz saņemto informāciju, kā arī mājas lapā publicētie autoru (fizisko, juridisko personu, amatpersonu) viedokļi var atšķirties no LETA redakcijas viedokļa.

Informācija, ko satur www.leta.lv , ir aizsargāta saskaņā ar LR likumdošanas, tajā skaitā autortiesību, normām.

Lietotājus lūdzam ievērot šos noteikumus.

  • Visur
  • Ziņas
  • Preses relīzes
  • Foto

Reklāma

Reklāma