Vārds:
Parole:
Viesa pieeja

Arhīvs

Vēlaties iegūt informāciju par savu potenciālo klientu vai sadarbības partneri – uzņēmumu vai privātpersonu – kas viņš ir, kā viņam iet, ko viņš un par viņu saka?

Jāgatavo pārskats par notiekošo savā nozarē vai ekonomikā kopumā?

Aktuālu notikumu iespaidā vēlaties iegūt papildus fona informāciju par iesaistītajiem, atskatīties uz faktoriem, kas izraisīja kādu rīcību un aizsāka turpmāko lēmumu un viedokļu lavīnu?

LETA arhīvs, kas ir viens no plašākajiem kvalitatīvas un vispusīgas informācijas avotiem Latvijā, būs jums neaizstājams palīgs, lai ātru un ērti iegūtu interesējošo informāciju par personām, uzņēmumiem, notikumiem un statistiskiem datiem u.c. Mūsu arhīvā uzkrātie materiāli ļauj iegūt pilnīgu informāciju, kā arī viegli un ātri analizēt un prognozēt notikumus laika gaitā. Katru mēnesi LETA arhīvs papildinās par 60,000 informācijas vienību, un šobrīd tajā ir vairāk nekā 4 miljoni ierakstu. LETA arhīvā ir apkopoti materiāli no dažādām pašu veidotām un publiski pieejamām datu bāzēm latviešu, krievu un angļu valodā sākot no 1991. gada.

Arhīvs latviešu valodā

LETA arhīva abonentiem pilnā apjomā ir pieejamas šādas datu bāzes:

Organizācijas

Uzņēmumu datu bāzē iekļauta informācija par dažādu nozaru lielākajiem un nozīmīgākajiem uzņēmumiem – uzņēmumu kontaktinformācija, galvenās darbības sfēras, finanšu rezultāti, kā arī ziņas par uzņēmuma vadību un vēsturi. Šobrīd datu bāzē publicēta informācija par vairāk nekā 860 uzņēmumiem, tajā skaitā Latvijas TOP500 uzņēmumiem.

Personas

Apkopoti dati par politiskajā un biznesa dzīvē aktīviem, sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem, organizāciju vadītājiem un vadošo personālu: personas dati, izglītība, karjera, politiskā un sabiedriskā darbība, īpašumi, amatpersonu deklarācijas, kā arī saistītie tiesu procesi un skandāli. Informācija apkopota, izmantojot masu medijos publicētās ziņas, enciklopēdiskos izdevumus un citus publiski sniegtos datus, kā arī pašu personu iesniegtās biogrāfijas. Patlaban LETA datu bāzēs pieejami ieraksti par vairāk nekā 20 000 personu.

LETA ziņas

Katru dienu tiek sagatavotas un publicētas mūsu mājas lapā aptuveni 750 ziņu par sociālpolitiku, ekonomiku, kultūru, sportu un citiem tematiem latviešu, krievu un angļu valodā. Arhīvā ir pieejamas visas LETA ziņas sākot no 1993.gada.

Preses relīzes

Uzņēmumu un organizāciju paziņojumi presei. Arhīvā pieejamas preses relīzes sākot no 2000.gada

Preses publikāciju anotācijas

Monitoringa un analītisko apskatu veidošanā tiek izmantots vairāk nekā 70 preses izdevumu. Svarīgāko publikāciju īsas anotācijas palīdz operatīvi iegūt informāciju un pārskatu par notikumu atspoguļojumu centrālajos laikrakstos. Patlaban arhīvā pieejamas vairāk nekā 300 000 anotāciju sākot no 1994.gada.

Prese

Nacionālo laikrakstu publikācijas par svarīgākajiem notikumiem politikā, ekonomikā un sabiedrībā. Arhīvā ir pieejamas sākot no 2001.gada.

Latvijas Vēstnesis

Laikraksta "Latvijas Vēstnesis" publikācijas – LR likumi, MK noteikumi, instrukcijas, rīkojumi, izsoles, intervijas ar amatpersonām un citi materiāli sākot no 2001.gada.

Tiesu procesi

Līdz 2003. gadam atsevišķā datu bāzē apkopoti apgabaltiesu dati par notikušajiem tiesu procesiem, norādot prasītāju, atbildētāju, tiesas procesa laiku, tiesas lēmumu u.c. Turpmākā laikā periodā apkoptā tiesu informācija tiek regulāri publicēta LETA ziņās un pieejama arhīvā šajā sadaļā.

Likumi

LR likumi, normatīvie akti, rīkojumi un MK noteikumi, kā arī to grozījumi.

Komentāri

LETA speciālistu un citu ekspertu viedokļi, komentāri un prognozes par notikumiem un tendencēm dažādās uzņēmējdarbības nozarēs.

Intervijas

Biznesa portālā Nozare.lv ik dienu publicētās intervijas ar dažādu nozaru uzņēmumu un organizāciju vadītājiem, ekspertiem par uzņēmumu darbības rezultātiem, sasniegumiem, iecerēm un plāniem, ekspertu viedokļi un diskusijas par svarīgām tēmām un notikumiem.

Konkursi un izsoles

Publicētie valsts iestāžu un biznesa uzņēmumu iepirkumu konkursu, izsoļu, cenu aptauju un sarunu procedūru uzaicinājumi un to rezultāti.

Statistikas rādītāji

Svarīgākā informācija par dažādu nozaru, produktu un pakalpojumu tirgus rādītājiem, kas tiek regulāri publicēta LETA veidotajos nozaru analītiskajos apskatos, biznesa informācijas portālā Nozare.lv mājas lapā, kā arī LETA veiktajos pētījumos. Statistikas dati ir sakārtoti ērtā un pārskatāma veidā - tabulās un grafikos.

Arhīvs angļu valodā

LETA arhīvā angļu valodā ir pieejami LETA ziņu materiāli un Baltijas ziņas no mūsu partneraģentūrām, sākot no 1997.gada, kā arī uzņēmumu un organizāciju preses relīzes angļu valodā. Arhīvā pašlaik uzkrātas vairāk nekā 250 000 informācijas vienības, kas ik mēnesi tiek papildināts ar 3000 vienībām.

Arhīvs krievu valodā

Krievu valodā LETAs arhīvā iespējams piekļūt visai LETA ziņu sadaļu informācijai un Baltijas ziņām no mūsu partneraģentūrām, sākot no 1998.gada. Arhīvā pieejamas arī anotācijas un publikācijas no krieviski rakstošajiem drukātājiem medijiem Latvijā, kā arī uzņēmumu un organizāciju preses relīzes krievu valodā. Arhīva apjoms ir 1,3 miljoni informācijas vienību, ko ik mēnesi papildina 8000 vienības.

Vairāk uzzināt par interesējošo pakalpojumu Jūs varat: aizpildot pieteikuma formu, sazinoties ar mums pa tālruni 6722 2509, vai e-pastu: marketing@leta.lv.

  • Visur
  • Ziņas
  • Preses relīzes
  • Foto

Pieteikties produktiem

Reklāma