Vārds:
Parole:
Viesa pieeja

Apskati

Nacionālās informācijas aģentūras LETA izstrādātie mediju un analītiskie apskati sniedz informāciju par svarīgākajām aktualitātēm politikā un ekonomikā, kā arī analīzi par nozīmīgākajiem biznesa sektoriem. Informāciju apkopo un komentē LETA speciālisti, izmantojot gan ziņu aģentūru un mediju publikācijas, gan uzņēmumu un valsts iestāžu sniegtos datus. Pētījumus papildina izsmeļoši statistiskie rādītāji, grafiki, kā arī nozaru speciālistu komentāri.

Mūsu mērķis ir sniegt operatīvu un analītisku informāciju par attiecīgo sfēru, tāpēc, veidojot apskatus, mēs konsultējamies ar mūsu klientiem - uzņēmumu vadītājiem, nozaru speciālistiem un profesionāļiem.

Plašāk par apskatiem:

Vairāk uzzināt par interesējošo pakalpojumu Jūs varat: aizpildot pieteikuma formu, sazinoties ar mums pa tālruni
67 222 509, vai e-pastu: marketing@leta.lv.

  • Visur
  • Ziņas
  • Preses relīzes
  • Foto

Pieteikties produktiem

Reklāma